Tekninen tuki: info [a] webbisivut.org
Ostoskori

Ostoskori on tyhjä.

Ajankohtaista

Ajankohtaista » Ohjeet » WooCommerce Matkahuolto lisäosan käyttöohjeet

WooCommerce Matkahuolto lisäosan käyttöohjeet

Asennus

Lisäosa asennetaan WordPress hallinnan kautta: Lisäosat – Lisää uusi – Lataa lisäosa – Valitse tiedosto koneeltasi ja Asenna. Asennuksen jälkeen lisäosa tulee vielä ottaa käyttöön, painamalla linkkiä ”Ota lisäosa käyttöön”.

Asetukset

Ennen kuin lisäosa voidaan ottaa tuotantokäyttöön, tulee lisäosa konfiguroida oikein. Asetukset löytyvät WordPress valikon kohdasta ”Matkahuolto”.

Kaikki tähdellä(*) merkityt kohdat ovat pakollisia. Ennen tietojen syöttämistä tulee käyttäjällä olla tehtynä sopimus Matkahuollon kanssa. Matkahuolto tällöin toimittaa käyttäjälle tarvittavat tiedot lisäosan käyttöön ottamiseksi.

Toimitustavasta riippuen, myös käyttäjän tilitiedot tulee olla syötettyn.

Toimitustavat

Tuetut toimitustavat näkee aina tuotteen kuvauksesta: https://webbisivut.org/kauppa/woocommerce-matkahuolto/

Haluttu toimitustapa valitaan kohdasta WooCommerce – Asetukset – Toimitus – Toimitusvyöhykkeet – Valitaan haluttu vyöhyke ja painetaan ”Lisää toimitustapa” nappia.

Valittuihin toimitustapoihin tulee tällöin syöttää vaaditut tiedot. Toimitustapojen asetuksiin pääsee käsiksi aina klikkaamalla toimitustavan nimeä. Referenssinä voidaan käyttää Matkahuollon hinnastoa.

Jos tarvitset monimutkaisempia logiikoita toimitusten hinnoittelulle, kannattaa käyttää WooCommercen omaa ”WooCommerce conditional shipping and payment methods” lisäosaa, jolla voit luoda eri kuluja useilla eri logiikoilla: https://woocommerce.com/products/conditional-shipping-and-payments/

Matkahuolto mukautettu toimitustapa

Natiivien toimitustapojen lisäksi lisäosalla on mahdollista luoda ”mukautettu toimitustapa” ja kytkeä se sitten Matkahuolto toimitustavaksi. Toimitustapa lisätään kuten muutkin toimitustavat, kohdasta WooCommerce – Asetukset – Toimitus – Haluttu toimitusvyöhyke ja painetaan ”Lisää toimitustapa” painiketta.

Toimitustavan nimi on ”Matkahuolto mukautettu toimitustapa” ja samassa vyöhykkeessä voi olla rajattomasti kyseisellä toimitustavalla luotuja toimitustapoja.

Halutun toimitustavan asetuksiin pääsee käsiksi klikkaamalla toimitustavan nimeä. Valittuun toimitustapaan tulee tällöin syöttää vaaditut tiedot. Referenssinä voidaan käyttää Matkahuollon tarjoamaa hinnastoa.

Toimitustapa nimetään halutulla tavalla ja kytketään halutuksi toimitustavaksi:

Esimerkissä toimitustapa on kytketty ”Matkahuolto Verkkopaketti (Lähi-Lähelläpaketti)” toimitustavaksi. Kassalla käyttäjä näkee toimitustavan nimellä ”Matkahuolto lähipaketti”. Nimi voi olla mikä vain ja näitä kytkentöjä voi tehdä kuhunkin toimitusvyöhykkeeseen rajattomasti.

Hinnoittelu voidaan asettaa painon, pituuden, leveyden ja/tai korkeuden mukaan. Lisäksi voidaan asettaa hinta raja-arvot ylittävälle toimitukselle, kiinteä hinta, käsittelykulut, sekä mahdollisuus ilmaiseen toimitukseen kun tietty korin hinta ylittyy. Kuluja voidaan asettaa myös toimitusluokan mukaan.

Esimerkissä hinnoittelu on asetettu painon mukaan. Lisäksi jos korin paino ylittää suurimman asetetun raja-arvon (30kg), lisätään hintaan aina 2 euroa lisää kulua, aina 10 kilogramman välein.
Hinnoittelu on mahdollista määritellä myös painon lisäksi korkeuden, pituuden ja / tai leveyden mukaan.

Kaikkia hinnoittelukohtia ei tarvitse täyttää, vaan osan voi jättää kokonaan tyhjäksi. Lisäosa laskee lopuksi yhteen kaikki toimitustavan asetuksissa määritellyt kohdat ja muodostaa niiden perusteella kokonaishinnan toimitukselle.

Tätä samaa prosessia voidaan toistaa niin monta kertaa, kuin halutaan luoda uusia mukautettuja toimitustapoja.

Tilauksen käsittely

Tilaus käsitellään valitsemalla WooCommerce – Tilaukset. Tilaukset voidaan käsitellä kahdella tapaa.

Tapa 1)
Vie hiiri tilauksen oikeaan reunaan, ja paina tilauksen kohdalla ”Matkahuolto” painiketta:

Huom! Jos painike ei näy, varmista että yläreunan ”Näyttöasetukset” kohdasta on valittu ”Toimenpiteet” ruksi.

Tapa 2)
Massatulostuksen voi valita kiinnittämällä ruksin haluttujen tilausten kohdalle vasempaan sarakkeeseen:

Tämän jälkeen kohdasta ”Massatoiminnot” tulee valita kohta ”Matkahuolto” ja painaa ”Hyväksy” painiketta.

Tämän jälkeen järjestelmä kuittaa tilaukset, lähettää käyttäjille seurantakoodit ja antaa kerralla kaikkien tilausten osoitekortit PDF muodossa.

Tilauksen tietoja on mahdollista muuttaa ennen tulostusta, painamalla tilauksen tilausnumeroa. Tilaus on myös mahdollista kuitata suoraan tilauksen tiedoista.

HUOM!!
Käytettäessä massatulostusta, on suotavaa lähettää kerralla korkeintaan n. 20 – 30 tilausta. Käsittelyn nopeus on riippuvainen palvelimelle asetetusta aikakatkaisusta. Oletuksena aikakatkaisu on useimmiten n. 30 sekuntia, joka tarkoittaa sitä, että tilausten lähetys Matkahuollon rajapinnalle tulee tapahtua aikakatkaisussa asetetun ajan sisällä. Tarvittaessa aikakatkaisua voidaan nostaa – Ota tällöin yhteyttä omaan kotisivutilantarjoajaan!

Matkahuolto Connect

Matkahuolto Connect toiminto mahdollistaa minkä tahansa tilauksen tietojen lähettämisen Matkahuollon järjestelmään, ja osoitekortin tulostuksen. Tällöin Matkahuolto kuittaus voidaan suorittaa myös tilauksille, jotka on tehty käyttämällä jotain muuta kuin Matkahuollon omaa toimitustapaa.

Matkahuolto kuittaus suoritetaan tällöin tilauksen omassa näkymässä. Tilauksen näkymään pääseepainamalla tilausten päänäkymässä, kohdassa WooCommerce – Tilaukset, tilauksen numeroa:

Tilauksen omassa näkymässä Matkahuolto kuittaus voidaan tehdä oikeassa reunassa olevan näkymän avulla. Näkymään tulee antaa tuotteiden sisältö ja valita haluttu toimitustapa, jolla kuittaus tehdään. Verkkopaketti (Lähi- / Lähelläpaketti) toimitustavalle tulee myös syöttää haluttu noutopiste. Lopuksi tilauksen tiedot lähetetään rajapinnalle painamalla ”Suorita Matkahuolto” painiketta:

Matkahuolto Connect Mapping

Matkahuolto Connect Mapping mahdollistaa myös sellaisten tilausten kuittaamisen Matkahuolto tilauksina, jotka on tehty jollain muulla toimitustavalla, kuin Matkahuolto Pro lisäosan tukemalla
toimitustavalla. Tämä toiminto mahdollistaa Matkahuolto Pro lisäosan monipuolisemman käytön, ja lisäosan käyttämisen myös kolmannen osapuolten toimitustapojen kanssa.

Matkahuolto Connect Mapping toiminto löytyy WordPressin hallintapaneelista kohdasta ”Matkahuolto – SmartShip Connect Mapping”. Asetuksista tulee valita halutun kolmannen osapuolen toimitustavan kohdalle se Matkahuollon toimitustapa, jolla Matkahuollon kuittaus
halutaan suorittaa. Tämän jälkeen lisäosa tunnistaa automaattisesti toimitustavan halutuksi Matkahuollon toimitustavaksi, jolloin tilauksen tiedot voidaan lähettää Matkahuollon järjestelmään, ja tulostaa osoitetarra.

Noutopistehaku

Noutopistehaku on sisällytetty mukaan lisäosaan ja haku tunnistaa automaattisesti toimitustavat jotka tukevat noutopistehakua. Noutopistehaun ulkoasua on mahdollista muuttaa lisäosan asetuksista kohdasta ”Matkahuolto – Noutopistehaku”. Valikko voidaan esittää ns. ”muotoiltuna” valikkona, sekä perinteisenä ns. ”dropdown” valikkona. Myös värejä, leveyttä ja fontteja voidaan säätää helposti asetusten kautta.

Esimerkissä näkyvät vertailuna vierekkäin molemmat noutopistehaut. Vasemmalla ”muotoiltu” noutopistehaku ja oikealla ”perinteinen” noutopistehaku.

Huomioitavaa

Lähipaketti toimitustapa

Asiakkaan valitessa ”Lähipaketti” toimitustapa, pakotetaan asiakas kassalla valitsemaan haluttu noutopiste. Asiakkaan valitseman noutopisteen näkee tilauksen tiedoista.

Toimitustapoja ei näytetä kassalla, jos asiakkaan valitsemat tuotteet ylittävät sallitut mitat. Mitat voi tarkistaa Matkahuollon nettisivuilta ja niitä on mahdollista muuttaa toimitustapojen asetuksista. Jos verkkokaupassanne käytetään millimetrejä, senttimetrien sijaan, niin lisätkää yksi nolla jokaisen asetetun mitan perään, jolloin ne muuttuvat millimetreiksi.

Päivittäminen

Lisäosa tulee aina pitää ajantasalla, ja päivittää välittömästi uuden version ilmestyessä. Päivittämisen jälkeen on suotavaa myös kerran tallentaa lisäosan asetukset, jotta mahdolliset uudet arvot tallentuvat tietokantaan. Saman toimenpiteen voi suorittaa tarvittaessa myös toimitustapojen asetuksille.

Kupongit

Toimitustavoille voidaan antaa ilmainen toimitus kuponkikoodilla. Valitse ”WooCommerce – Kupongit” ja lisää uusi kuponki. Anna kuponkikoodi, ja muista valita asetus ”Salli Maksuton toimitus”. Tämän jälkeen valitse haluamasi toimitustapa, ja kohdassa ”Kuponki” kirjoita kupongin koodi joka oikeuttaa alennukseen.

Lähetyslista

Lähetyslista on mahdollista ladata halutuille tilauksille. Kiinnitä ruksi niiden tilausten vasemmalla puolella olevaan sarakkeeseen, joista haluat muodostaa lähetyslistan. Valitse tämän jälkeen kohdasta ”Massatoiminnot” – ”Lähetyslista” ja paina ”Hyväksy” painiketta.

Mahdolliset vikatilanteet

Jos tilauksen käsittelyssä ilmenee vikatilanne, ilmoittaa ohjelma siitä vikakoodilla.

Jos saat vikakoodin ”1001 Authorization error”, tarkoittaa se, että annetut tunnukset ovat joko virheelliset tai niitä ei ole asetettu lainkaan. Tarkista tällöin WordPress valikon kohdasta ”Matkahuolto”, että olet asettanut oikeat tunnukset. Tunnusten toimivuuden voi myös aina varmistaa ottamalla yhteyttä: verkkokauppapalvelut@matkahuolto.fi

Toimivuutta voi myös kokeilla seuraavilla testitunnuksilla:

MH Asiakasnumero: 9430023
Salasana: 456

Testattaessa tulee tulostuspalvelimeksi aina valita testipalvelin:

Ja tuotantoon siirryttäessä tulostuspalvelin tulee vaihtaa tuotantopalvelimeksi:

Jos virheilmoitus ilmoittaa puuttuvasta kentästä, tarkista tällöin asetukset WordPressin valikon kohdasta ”Matkahuolto”. Muussa tapauksessa ota yhteyttä lisäosan kehittäjään ja ilmoita virhetilanteesta. Virhe pyritään
tällöin korjaamaan ensitilassa.

Jos ohjelma antaa virheilmoituksen, jää tilauksen käsittely tällöin kesken. Näin ollen asiakkaalle ei lähetetä seurantakoodia, eikä tarroja voi myöskään tulostaa. Tilaus tulee käsitellä uudelleen, kun virheilmoitusta ei enää tule.

Kattava opas vikojen ratkaisemiseksi löytyy osoitteesta: https://webbisivut.org/ohjeet-lisaosien-aiheuttamien-vikojen-paikallistamiseksi/

Lisäpalvelut ja ohjelmistokehitys

Tarjoamme myös tilaustyönä ohjelmistokehitystä asiakkaillemme. Lisätietoja: https://webdata.fi/ohjelmointi/

Tuote lisätty ostoskoriin!

Näytä ostoskori
Translate »
Haku